O pleskání bosých nožek a klapání kopýtek

13. října 2011 v 22:47 | Šárka Smíšková |  hiporehabilitační pohádky
O pleskání bosých nožek a klapání kopýtek

Autorkou: fyzioterapeut Šárka Smíšková


Běžíme po modré louce plné bílých peřinek a polštářků, já a můj kamarád. Moje bosé nožky směšně pleskají a jeho bosá kopýtka bez podkůvek klapou. Hrajeme si takhle už dlouho a je nám dobře. Víme, že budeme muset dolů, do zelené, hnědé, ale i šedé, někdy černé, zkrátka do barev. Zatím nemyslíme na to, jak si budeme hrát tam. Bezstarostnou hru přerušilo víření. Otevřel se velký trychtýř a nasál mě do velkého otvoru. Padám po spirále a blíží se malý otvor, nasměrovaný do čehosi neznámého, na které zatím nebyl čas se připravit. Trychtýř mě vyhledal nějak brzy. Možná padám do jeho ústí omylem, ale stěny jsou strmé a směřují k jedinému místu, nedá se už nic vrátit.

Všude kolem je ostré světlo a podivné zvuky. Pípání, cvakání, hlasy, ale chybí klapot bosých kopýtek. Je tu několik neznámých tváří, bílých, jako obláčky z modré louky. Sklání se nade mnou a dělají se mnou podivné věci. Je tu také jedna blízká tvář s velkýma ustaranýma očima. Občas se lesknou a třpytí kapkami. Jedna mi pleskla o nosík a je mi z toho trochu smutno. Je tu i další blízká tvář, orámovaná směšnými chloupky, ta se stará o mě i o tu první, s občas lesklýma očima.
V ostrých a sytých barvách už jsem jako doma a pomalu mizí vzpomínky na modrou louku. Bosá kopýtka ale klapou dál v mé paměti. Moje blízké tváře jsou se mnou. Máme hodně práce a plno starostí. Všechno nejde tak, jak má a mým tvářím se mnou pomáhají jiné. Mluví o těle, pohybu a spoustě složitých věcí. Někdy se o mě starají všichni až moc, stále něco musím, ale mně se ozývá v uších klapot bosých kopýtek. Když klapaly a bosé nožky pleskaly, bylo mi dobře. Ale nožky nepleskají a kopýtka neslyším.
Neslyším? Klapot bosých kopýtek se najednou přibližuje, moje tváře se usmívají. Někdo mě zvedá a dává na teplou hebkou postýlku. Postýlka se hýbe a pod ní klapou bosá kopýtka. Je mi krásně a vím, že jsme zase spolu. Moje tváře to poznaly a dopřávají mi tuhle radost často. Najednou si vzpomínám, jak běhají bosé nožky. Zkouším se postavit, rozběhnout. Jde to pomalu, ale kopýtka mi stále připomínají, jak na to. A najednou se to stane. Bosé nožky pleskají do klapotu bosých kopýtek. Obě moje tváře mají velké lesklé oči, ze kterých pleskají o barevnou zem šťastné kapky.

Autorkou: fyzioterapeut Šárka Smíšková

Šárka Smíšková věnovala tuto pohádku Nedoklubku pro rodiče s předčasně narozenými dětmi. http://pohadky-pro-kulisky.blog.cz/1106/o-pleskani-bosych-nozek-a-klapani-kopytek

Autorkou první kresby Ida Novotná a druhé kresby Luccerna. 

Co je to hipoterapie?

13. října 2011 v 22:09 | Šárka Smíšková a Věra Lantelme-Faisan |  odborné a jiné články o hipoterapii
Fyzioterapeutky Šárka Smíšková a Věra Lantelme-Faisan
napsaly společně článek Co je to hipoterapie?
Jsou zde i mnohé fotografie.


Několik dalších článků najdete na blogu naši koníčkové. Autorkou mnohých je Šárka Smíšková.Tady léčí koně: Jak probíhá hipoterapie? - článek ve Vlastě s fotografiemi z hipoterapie z Měšic (září 2011)

Z hřbetu koně... článek v časopisu Maminka (leden 2010)

Profesní životopis - Šárka Smíšková

13. října 2011 v 14:31 | Šárka Smíšková |  Curriculum vitae
Mgr. Šárka Smíšková
Narozena: 3. 12. 1968
Adresa: Měšická 247, Mratín 250 63
tel.: +420602137843
Vzdělání:
• UK FTVS, obor Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených, ukončeno 2004
• SZŠ Teplice, obor fyzioterapie, ukončeno 1989
• Gymnázium Ústí nad Labem, ukončeno 1987

Pracovní pozice:
• Registrovaný fyzioterapeut, specialista pro hiporehabilitaci, vedoucí fyzioterapeut

Přehled kvalifikace:
• Atestace v oboru, registrace pro samostatnou práci
• Dlouholetá praxe v oboru fyzioterapie
• Zkušenosti ze státní i soukromé zdravotnické sféry
• Zkušenosti s prací v neziskových organizacích
• Organizační schopnosti
• Zkušenosti s přednáškovou a výukovou činností

Dosavadní praxe:
• 1989 - 1993 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, pracovní pozice fyzioterapeut
• 1993 - 1997 Poradna pro novorozence a rizikové novorozence, pracovní pozice fyzioterapeut
• 1994 - 1996 Dětské centrum Spirála Jablonec nad Nisou, pracovní pozice fyzioterapeut, částečný úvazek
• 1997 - 1998 Speciální škola v Ústí nad Labem, pracovní pozice fyzioterapeut
• 1998 - 1999 Demosthenes, centrum komplexní péče, pracovní pozice fyzioterapeut
• 1999 - 2005 Psychiatrická léčebna Bohnice, pracovní pozice fyzioterapeut, fyzioterapeut - specialista pro hiporehabilitaci
• 2001 - dosud NeuroCentrum Clinic Group Praha, pracovní pozice vedoucí fyzioterapeut
• Spolupráce se Středisky rané péče, pracovní pozice fyzioterapeut, přednášková činnost
• Práce pro Českou hiporehabilitační společnost - statutární zástupce, člen výkonného výboru
• Lektor specializačních kurzů v oboru hiporehabilitace NCO NZO Brno
• Spolupráce a práce v občanských sdruženích zabývajících se hiporehabilitací (Piafa Vyškov, Isar Ústí nad Labem - zakladatelka, Caballinus Praha - zakladatelka, Svítání Jablonec nad Nisou)

Kurzy:
• Reflexní terapie podle V. Vojty, Praha, Olomouc, dokončeno 1996
• Pomaturitní specializační studium v obou rehabilitační pracovník, obor Léčebná tělesná výchova, dokončení 1996, IDVPZ Brno
• Specializační kurz pro pracovníky v hiporehabilitaci, Brno, dokončeno 1996
• Další specializační kurzy související s profesí fyzioterapeut

Publikační činnost:
• Seriál Léčba koněm pro Equichannel (www.equichannel.cz)
• Odborné články pro časopisy
• Texty pro webové stránky ČHS (www.hiporehabilitace-cr.cz)
• Přednášková činnost (UK PF Praha, ČZU Praha, FTKS Olomouc)
• Aktivní účast na odborných konferencích (příspěvky na téma Hiporehabilitace)
• Konzultant a oponent diplomových prací
 


Hiporehabilitace, fyzioterapie

13. října 2011 v 14:21 | Šárka Smíšková |  Hiporehabilitace
Definice náplně oboru hipoterapie:
Hipoterapie (HT) je metoda fyzioterapie využívající přirozený pohyb koně v kroku jako stimul a rehabilitační prvek. Krok koně se promítá do trojrozměrného pohybu koňského hřbetu, který se stává pro terapii jedinečnou balanční plochou. Cílem je správné zasazení klienta do pohybu kráčejícího koně, dosažení pohybové souhry klienta s pohybem hřbetu koně a jemné koordinace případných změn. Tím dochází k aktivaci ať už retardovaných nebo postižených pohybových programů, které jsou způsobeny poruchou CNS, onemocněním nebo úrazem. Toto programování pohybových vzorů, které, je-li odborně vedeno proškoleným fyzio/ergoterapeutem má významný pozitivní dopad na pohybové funkce klienta. (převzato ze serveru České hiporehabilitační společnosti)


Naše specifika:
  • systém komplexní péče, na kterém se podílí tým profesionálů příslušných oborů (fyzioterapeut kvalifikovaný v hipoterapii, hipolog, (dětský) neurolog, (dětský) neurochirurg, ortoped, klinický logoped, klinický psycholog)
  • terapie se odvíjí od podrobné anamnézy klienta, zahrnující nejen aspekty medicínské, ale i rodinné či pracovní tak, aby terapie mohla být dózována optimálně, s ohledem k jeho individuálním podmínkám a požadavkům
Hipoterapeutická (hiporehabilitační) péče:
  • u dětí od raného věku (kojenci, batolata), u dětí předškolního a celého školního věku, u dospívajících a adolescentů
  • u dospělých s některými specifickými poruchami
Hlavní zaměření:
  • onemocnění nervového systému (stavy po úrazech, operacích a zánětech nervového systému, stavy po cévních mozkových příhodách, degenerativní onemocnění, DMO (dětská mozková obrna, ICP, infantilní cerebrální paréza), jiné hybné poruchy nervového původu v nejširším smyslu)
  • onemocnění pohybového aparátu (stavy po úrazech a operacích, degenerativní onemocnění, civilizační choroby, skolióza, jiná vertebrogenní onemocnění)
Ambulantní hiporehabilitaci provozovanou na vysoké odborné úrovni nabízíme v těchto lokalitách v okolí Prahy:

místo
pro mapu klikněte

provozovatel

Mgr. Šárka Smíšková

dny v týdnu
pondělky a středy
úterky a čtvrtky

omezení
pro děti
pro děti

objednání

+420 602 137 843
cena
200 CZK za jednu terapeutickou jednotku
poznámka
Podmínkou zařazení klienta do terapeutického programu je vstupní
vyšetření, vyplnění závazné přihlášky a seznámení s podrobnými
pravidly.
Po dokončení terapeutického cyklu obdrží klient zprávu o průběhu
terapie.

hiporehabilitace Ohrobec

13. října 2011 v 14:20 | Šárka Smíšková |  Hiporehabilitace Ohrobec
Ohrobec - mapa zde

hiporehabilitace Měšice

13. října 2011 v 14:15 | Šárka Smíšková |  Hiporehabilitace Měšice
Měšice - mapa zde

Kam dál